Vård & Omsorg

– Stöd till invånare i Lomma kommun som behöver det

Vård & Omsorg

Vi i Moderaterna tror på individens förmåga och vilja att ta eget ansvar och bidra till samhället och så långt som möjligt leva ett självständigt liv. Samtidigt kommer många av oss någon gång i livet i en situation där vi inte reder vardagen fullt ut på egen hand. De kan till exempel vara vid arbetslöshet, vid missbruk eller om vi får ett barn med särskilda behov. Det kan även vara när vi blir äldre och behöver omsorg eller om vi är nyanlända och behöver hjälp med att bli självförsörjande och förstå och anpassa oss till det svenska samhället.

Inom äldreomsorgen vill vi höja kompetensen och öka kontinuiteten. Alla medarbetare ska löpande genomgå kompetensutveckling och erbjudas heltidstjänster. Parallellt vill vi stärka det nära ledarskapet. Schemaläggningen ska säkerställa att den äldre känner sig trygg med de som kommer hem till honom eller henne. Mer välfärdsteknik ska introduceras som ett komplement till de mänskliga kontakterna, i syfte att underlätta vardagslivet, öka integriteten och skapa trygghet i den egna bostaden. Måltiden ska vara en stund att längta till och man ska kunna välja mellan olika rätter och drycker.

När vi drabbas av psykisk ohälsa, missbruk eller andra situationer där någon form av behandling eller stöd krävs eftersträvar vi hemmaplanslösningar. Men än viktigare är tidiga insatser. Ofta ser pedagogerna redan i förskolan vilka barn och familjer som behöver extra stöd för att undvika problem senare i livet.

Våra vallöften

· Vi vill öka kvaliteten genom ökad kompetens, kontinuitet och värdighet inom äldreomsorgen

· Vi vill att socialtjänsten är proaktiv, med tidiga samordnade insatser, samt vård och stöd på hemmaplan

Tappade uppkopplingen