Tekniska med Moderaterna

– Ett hållbart perspektiv!

Sveriges tryggaste kommun 

Under lång tid har Moderaterna aktivt arbetat för att skapa en attraktiv närmiljö bland annat genom tillgänglighet, belysning, trafiksäkerhet, och planering av den offentliga miljön. Därför är Lomma kommun sedan flera år tillbaka Sveriges tryggaste kommun. Men det räcker inte! Vår ambition är att fortsatt ligga i topp vad gäller trygghet och samtidigt värna om vår natursköna miljö för framtiden. 

Framtidens Bjärred 

Attraktiva offentliga miljöer med fokus på mötesplatser, det grönas betydelse, trygghet och tillgänglighet är förslag Moderaterna lagt som grund för förnyelsen av Bjärred! Vi driver på utvecklingen av bland annat Bjärreds centrum med nya verksamhetslokaler och bostäder, restaurang vid BOJK-området, byggandet av nytt bostadsområde mellan Löddesnäs och Borgeby, hotell och konferensanläggning i Stationshuset, persontåg på lommabanan, införande av nya naturreservat, ny fritidsgård och Parkourbana m.m. 

Säkerställd vattenförsörjning 

Framtidens VA-verksamhet är komplex och avtal med VA-Syd säkerställer tillgång till nödvändig kompetens för att utveckla vårt vatten- och avloppsnät för en trygg försörjning av högklassigt dricksvatten och effektiv, miljövänlig hantering av avloppsvatten. I förlängningen ger medlemskapet möjlighet att ta bort skadlig mikroplast och medicinrester via ett nytt reningsverk. 

Trafiksäkerhet 

I Lomma hamn har trafikbelastningen ökat markant, framförallt under sommarhalvåret. Moderaterna har därför initierat och fattat beslut om en Trafiksäkerhetsutredning. Våra barn och unga ska tryggt och säkert kunna ta sig till och från skolan. Vi fokuserar på att utöka gång- och cykelbanor längs skolvägarna, och fortsatt upphöjning av vägkorsningar likt Västkustvägen i Bjärred. 

Klimatanpassningar 

Lomma är en kustkommun och Moderaterna vill arbeta vidare med att framtidssäkra för utmaningarna som kommande klimatförändringar innebär. 

Stranden 

Vi är stolta över Långa Bryggan som är en av fem stränder i Sverige som har Blå flagg! Alla våra stränder ska fortsatt vara fina och Moderaterna driver på tillgänglighet och skötsel genom tillförsel av sand som städas kontinuerligt. Tång ska rensas vid behov både på land och i vattnet. 

Framtidstankar 

Kognitionssmart – Forskare konstaterar att utformning av ute- och inomhus-miljöer kan hjälpa hjärnan att vila eller hitta vägen. Med denna kunskap vill Moderaterna utveckla våra skolor, särskilda boenden och offentliga miljöer på ett ”hjärnvänligt”/hjärnstödjande sätt. 

Miljösmart – Moderaterna verkar för smart, miljövänlig användning av vatten och växter för att skapa hållbara byggnader som har så liten miljö-påverkan som möjligt. Vi ser även ett behov av miljövänlig sophantering och driver bl.a. införandet av en ny återvinningscentral i kommunen. 

Tappade uppkopplingen