Ledamöter TN

Åsa Ahlström
Ola Ahlqvist
Monica Thomhave Jeding
Henrik Raneke

Ersättare TN

Bengt Göransson
Sven Gunnarsson
Cecilia Wittrock-Lindoff
Eva Banheden Lindblad
Anders Tiensuu
Marie Nilsson

 

Tappade uppkopplingen