Styrelsen

Från vänster: Emma Köster, Sofia Forsgren Böhmer, Robert Wenglén, Aron Regnell, Lennart Månsson, Anders Berngarn, Lena Wahlgren, Stefan Wojnicki Högberg
Aron Regnell                           Ordförande
Emma Köster                          Vice ordförande tillika Kampanjledare
Lena Wahlgren                        Sekreterare tillika Medlemsansvarig
Robert Wenglén                      Kommunstyrelsens ordförande tillika Valledare
Arvid Strandberg                     MUF ordförande
Sofia Forsgren-Böhmer           MQ ansvarig
Anders Berngarn                     Kommunfullmäktiges ordförande
Lennart Månsson                     Kassör
Stefan Wojnicki                        Aktivitetsansvarig
Christina Unell                         Senioransvarig
Fredrik Axelsson                      Valberedningens ordförande

Tappade uppkopplingen