Ordförande

Anders Olin

Styrelsemedlemmar

Anders Berggarn

Kevin Nyström

Emma Köster

Carin Hansson

Claes Hedlund

Sofia Forgren Böhmer

Robert Wenglén

Malin Taggu

Tappade uppkopplingen