Ett starkt Lomma kräver ansvar och börjar med en stark ekonomi och stabila kommunala finanser. Enbart med ordning och reda går det att hålla vad vi lovar. För detta står därför alltid vi Moderater. Att ta ansvar är grunden i vår politik oavsett om det gäller vår boendemiljö, vår vackra kustnära naturmiljö, infrastruktur, skola, omsorg, socialförvaltning eller andra kommunala gemensamma verksamhetsområden.

Att vårda och utveckla våra värden i kommunen är en förutsättning för en trygg gemensam välfärd i vårt närområde, samt för att Lomma skall stå starkt i en orolig omvärld.
Moderaterna är även partiet för försvar, lag och ordning, där arbetet börjar med att upprätthålla tryggheten lokalt. Vi har värderingar som tillser att individen alltid kommer till sin rätt, och därmed kan vara med och lägga grunden till en trygg gemensam välfärd under ansvar.

Om du tycker detta verkar vara en rimlig början, tveka inte att höra av dig, bli medlem, lära känna oss, och engagera dig politiskt tillsammans med vårt lag i Lomma.

Ta gärna kontakt med medlemsansvarig i föreningen!


Anders Olin
Ordförande Moderaterna Lomma-Bjärred

Tappade uppkopplingen