Moderata Seniorer

Seniorer är en stor väljargrupp!
Välkommen att engagera dig för fortsatt moderatstyre i kommunen och regeringsskifte nationellt!

Vi verkar för att synpunkter och intressen som är särskilt viktiga för äldre tas tillvara i vårt parti. Sen vill vi förstås ha trevligt tillsammans.

Med information och diskussion i intressanta ämnen håller vi vårt politiska intresse vid liv.

Välkommen till Moderata Seniorer i Lomma/Bjärred!
Kontaktperson
Christina Unell

christina.unell@bjarred.net
070-3170890

Tappade uppkopplingen