Moderata Seniorer

Moderata Seniorer representeras i styrelsen av Attila Beck och Christina Unell, båda mångårigt aktiva i Moderaterna.
Vill verka för att seniorernas intressen beaktas i vårt parti. Idag är vi ca 30 medlemmar och blir gärna fler!
Vi är aktiva socialt via SPF föreningen i Bjärred med många aktiviteter och hänger ofta med MUF på deras politiska arrangemang.

Vi deltar i gemensamma skånemöten arrangerade av Moderata Seniorer i Skåne. Framöver hoppas vi etablera samarbete med föreningarna i Helsingborg och Lund.
Kontakta oss via mail:

 

                            

Attila Beck                                                                      Christina Unell
attila.s.beck@gmail.com                                                  christina.unell@bjarred.net

Tappade uppkopplingen