Miljö- & Byggnad med Moderaterna

– Vi brinner för en hållbar framtid!

Miljö- och byggnadsnämnden har enligt reglementet ansvar för:

Byggverksamhet
Miljöverksamhet
Hälsoskydd
Livsmedelstillsyn
Kart och mät

Dessa frågor driver vi bland annat nu

Hälsoskydd

 • Projekt för en Giftfri Förskola
 • Projekt för renare vatten i Höje Å och därmed bättre badvatten

Livsmedelstillsyn

 • Att rätt ingredienser finns i den mat som serveras på restaurangerna

Kart och mät

 • Att kommunens baskarta ska vara precis, aktuell och tillgänglig

Byggverksamheten

 • Snabbare handläggning och möjligheten att kunna etablera solenergi utan bygglov

Miljöverksamheten

 • Mikroplast fritt Lomma

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi Moderater i Miljö och Byggnadsnämnden arbetar just nu med:

 • Radonprojekt inför 2020 inte många a
  ndra som ligger steget före,
 • Minigolfbana samt Parkourbana
 • Ny servicestation (truckstop) ute vi motorvägen
 • Snabba handläggningstid
 • Utvärdering och utveckling av e-tjänster ex Mitt bygge, tillgänglighet, tillsyn hamnen, bebyggelse i havsnära områden-lämplighet, planläggning, tolkningar. 
 • Fortsätter arbeta för smidigare hantering av bygglovsprocessen-digitalisering blir viktigt och har påbörjats.

Framåt kommer vi att driva…

 • Giftfri förskola samt kemikalieplan
 • Åtgärdsprogram gamla deponier
 • Dagvattenpolicy-hantering, konstgräs vara eller icke vara och i vilken form?
 • Miljösamverkan gällande livsmedelsfusk
 • Digitalisering: införande av digitala arkiv
 • Kustzonsprogrammet-miljömålsarbete
 • Energieffektivisering
Tappade uppkopplingen