Kultur & Fritid med Moderaterna

-Vi brinner för en meningsfull fritid!

Upptäck rörelseglädjen och hälsoeffekterna

Stillasittandet ökar. Men en meningsfull fritid bidrar till bättre måluppfyllelse, välbefinnande och en känsla av delaktighet. Därför vill moderaterna fortsatt stödja den viktiga verksamhet våra över 100 föreningar driver! Målet är att alla kommuninvånare får uppleva glädjen och hälsoeffekterna av att vara fysiskt och socialt aktiv.

Kultur och bildning

För moderaterna är det viktigt att barn och unga får delta i professionella kulturella upplevelser under uppväxtåren. Kultur engagerar, förenar och bidrar till utvecklingen, och eget utövande främjar kreativitet och nytänkande. Våra kommuninvånare ska få del av vår rika kulturskatt. Våra kulturföreningar behöver fortsatt stöd och uppmuntran i deras gärning och profil.

Vidare vill vi arbeta för att bibehålla hög kvalitet i Kulturturskolan, samtidigt som vi håller oss ajour med nutiden och fortsatt breddar vårt utbud.

 

Mötesplatser och dialog

Biblioteken ska även fortsättningsvis vara en självklar mötesplats, som bidrar till läsfrämjande och samtal. Vi vill investera i inbjudande läsmiljöer och program, för att uppmuntra såväl de allra yngsta som våra seniorer att ständigt utveckla sitt språk och ta del av litteraturens fantastiska värld.

Fritidsgårdarna är också mötesplatser för alla åldrar. Därför vill moderaterna vidareutveckla samarbetet mellan fritidsgårdarna och bland annat fältgruppen för att optimera kännedom om våra ungdomar. Det förebyggande arbetet är vårt framgångsrecept för en trygg kommun!

Kvalitet inom vårt verksamhetsområde

Moderaterna har drivit på införandet av socialt bokslut som krav för erhålla föreningsbidrag, vilket ger möjligheten att leda våra föreningar mot en jämställd och välkomnande verksamhet. Då vi regelbundet träffar våra föreningar, har vi tillfälle att diskutera gemensamma utmaningar och samarbetsområden som gynnar alla – det leder till ökat samarbete och kvalitet

Vi Moderater har under mandatperioden i KFN varit med och:

  • Öppnat upp nya och tydliggjort platser för spontanidrott så som löpslingor och utegym
  • Förbättrat samarbetet och dialogen mellan våra föreningar
  • Genom omorganisation effektiviserat hallutnyttjandet så att fler kommer till och kan träna i våra fina hallar
  • Infört ”öppna hallar” där alla kommunmedborgare är välkomna att prova på och upptäcka rörelse och olika sporter
  • Förbättrat samarbetet med Barn och Utbildningsnämnden för ett utvecklat gemensamt ansvar för våra barn och unga

Vi Moderater vill inom Kultur och Fritidsnämndens verksamhet vill i det närmaste driva:

  • Hög kvalitet och bättre tillgänglighet
  • Fokus på Bjärred med bl a ny Fritidsgård och Parkourbana
  • Fortsatt utveckling av våra bibliotek och kringverksamheter
  • Nya lokaler för Kulturskola

Tappade uppkopplingen