Integration

– Nyanlända ska bli självförsörjande

Integration

Vi moderater är för lag och ordning. Som kommun ska vi enligt lag erbjuda bostad, skola och annat samhällsstöd så att nyanlända kan fokusera på SFI, yrkesstudier och på att bli självförsörjande. Men vi särbehandlar inte denna grupp utöver vad lagstiftaren kräver. Alla nyanlända har ett ansvar för att göra sitt yttersta för att arbeta för ett självständigt liv. Ett liv där de är med och bygger den svenska välfärden och är en del av samhällskontraktet på samma premisser som övriga medborgare. Om man inte tar ett rimligt eget ansvar upphör samhällets stöd. Vi tror inte på bidragssamhället. Faktum är att vi tror att det är skadligt för individen och för samhället.

Vi tror på funktionell anpassning, dvs. att integration från kommunens sida varken får hanteras med en låt-gå-mentalitet eller med krav på likformighet. Vi kräver att nyanlända anpassar sig så mycket att man kan fungera i det svenska samhället. Att de följer lagar, kan kommunicera med andra och rent allmänt fungera i vår sociala kontext. Men vi ställer inte krav på att integration är liktydigt med att man nödvändigtvis måste se sig som svensk, fira traditionella svenska högtider och äta sill och fläskstek.

Våra vallöften:

· Vi särbehandlar inte nyanlända efter den lagstadgade etableringsfasen

· Vi har fokus på att alla nyanlända snarast ska bli självförsörjande

Tappade uppkopplingen