Idrott & Hälsa

– Fler möjligheter till rörelse

Vi moderater ser ett stort värde i ett starkt och växande föreningsliv. Ett starkt civilsamhälle skapar goda möjligheter för alla att engagera sig, vilket också bidrar till sammanhållningen i samhället. Överlag ska det vara lätt att idrotta eller på annat sätt ta ansvar för sin egen hälsa och välmående.

Våra vallöften

· Vi vill att föreningarna har god tillgång till ändamålsenliga verksamhetsytor

· Vi vill att tillgången till platser för spontanidrott ska öka

· Vi vill att motionsslingorna ska bli fler och tydligt utmärkta

Tappade uppkopplingen