Ekonomi

– Hållbar och långsiktig ekonomi för Lomma kommuns invånare

God ordning i finanserna är en grundbult för Moderaterna. Vi är helt enkelt en garant för att varje generation bär sina kostnader och att kommunens ekonomi i sin helhet är hållbar även på sikt. I mer konkreta termer innebär det att vi alltid planerar för och levererar ett överskott som lägger grunden för att hålla nere lånen och gör kommunen mindre sårbar för temporära intäktsbortfall eller oväntade kostnadsökningar. Överlag driver vi ständigt på för att de kommunala verksamheterna ska sätta medborgaren i centrum och bli mer innovativa och kostnadseffektiva.

Våra vallöften:

· Vi höjer inte skatten

· Vi skjuter inte över kostnader på kommande generationer, t.ex. låter vi inte lånen bli för stora

· Vi budgeterar för och levererar varje år ett stabilt ekonomiskt överskott i syfte att säkerställa en god egenfinansiering av våra investeringar

· Vi driver på för att den kommunala verksamheten ska bli mer medborgarfokuserad, innovativ och kostnadseffektiv

Tappade uppkopplingen