Barn & Utbildning med Moderaterna

– Vi satsar på Skolan!

Sveriges bästa skolkommun

Bra för­ och grundskolor ger våra barn och ungdomar en trygg start i livet. Skolorna i Lomma kommun ska tillhöra Sveriges bästa. I skolorna ska det råda arbetsro och kunskapsfokus så att det är både roligt och tryggt att lära sig. Med skickliga lärare och pedagoger kan alla elever mötas utifrån sina förutsätt­ ningar och behov. Skolan är det viktigaste verktyg vi har för att ge alla barn och ungdomar samma möjligheter.
Ett rikt kultur­ och fritidsliv i kommunen bidrar till allas välmående. Många av oss som bor i kommunen är engagerade i olika typer av föreningar och ideell verksamhet. Genom det engagemanget är vi många som är med och bidrar till att göra Lomma till en rolig, hälsosam och än mer attraktiv kommun att leva i. För oss är det viktigt att kommunen bidrar till att förutsättningarna för att många olika kultur­ och fritidsaktiviteter kan finnas i vår kommun.

Våra konkreta satsningar:

  • Resurser för ökad planeringstid i förskolan.
  • Fler skolledare och lärare i grundskolan.
  • Ytterligare en idrottshall för att möjliggöra att fler barn rör sig och som både skola och föreningsliv kan få glädje av.
Tappade uppkopplingen