Bjärred I Fokus

Det är en hel del på gång i de norra delarna av kommunen.

Utveckling av Bjärred Centrum

En av de stora valfrågorna var utvecklingen av Bjärreds centrum med nya verksamhetslokaler och bostäder.
En markanvisningstävling är klar och ett av förslagen har antagits. Så fort arkeologerna är klara ute vid E6 Flädie kan Cirkle K börja bygga sitt nya tankställe så att den gamla kan avvecklas. Arbetet med Bjärred Centrum påbörjas under 2018.

Nytt bostadsområde mellan Bjärred och Borgeby

Planer och en ny översiktsplan för utveckling av området mellan Löddesnäs och Borgeby har startats. Idag finns där en åker och den natursköna Plommonskogen som är planerad att omvandlas till ett naturreservat. Olika idéer finns på vad man kan göra med åkermarken, och en arkitekttävling är planerad.

Utveckling av området vid Medborgarhuset

Området består av fastigheter som ägs av kommunen och av privata fastighetsägare. Samtal har inletts för att förnya och förbättra detta område i centrala Bjärred.

Restaurang vid strandkanten

Förslag på etablering av restaurangverksamhet vid BOJK-området samt upprustande av BOJK ́s lokaler är inlett. Detta område omfattas av ett strandskydd och därför gäller särskilda regler som regleras av Länsstyrelsen. Arbetet med detta område fortskrider löpande.

Bevarande av Bjärreds Saltsjöbad och ny konferensanläggning

Detaljplaner för utvecklingen av Bjärreds Saltsjöbadspark och av Stationen till restaurang, hotell och konferens har antagits av fullmäktige. Arbetet att hitta intressenter kommer att pågå under 2018. Fritidsverksamheten på Stationen ska flytta till Bjärehov när de nya lokalerna är klara.

Ny Fritidsgård vid Bjärehov

En ny fritidsgård inom Bjärehovsområdet håller på att byggas med planerad inflyttning sommaren 2018. Valet att flytta fritidsgården till Bjärehovsområdet är för att få en mer central placering och närhet till den fantastiska Bjärehovsparken. Byggnaden blir i 2 plan och kommer bland annat att innehålla en aktivitetshall.

Tappade uppkopplingen